søndag 9. juli 2023

Nordnet runder 400.000 kunder – det har vi lært om danskernes investeringsvaner

Online aksjehandel.
Fredag morgen rundede Nordnet 400.000 aktive kunder i Danmark. Det har gjort os til Danmarks største private retail-broker på den Københavnske Fondsbørs - og lært os en masse om danskernes investeringsvaner.

I Nordnet mener vi, at investering skal være for alle. Derfor er vi også glade for, at vores data viser, at vi er i stand til at tiltrække kunder i alle aldre – og fra hele landet. Det er dog specielt i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, vi ser den største tæthed af kunder. I Midtjylland er 4,4% af samtlige mandlige indbyggere kunder hos Nordnet, mens tallet for kvinder er 2%. I Hovedstaden er tallet for mænd 6,1% og 3,7% for kvinder.

Det er også i Region Hovedstaden, vi ser flest kvindelige kunder. Her udgør de 37% af det samlede antal kunder. Til sammenligning er Region Syddanmark den region, hvor vi har færrest kvinder - her udgør de 30%.

Overordnet har vi stadig flest mandlige kunder. De udgør 66% Men vi kan også se, at kvinderne bliver flere og flere. Så sent som i maj måned, var 41% af de nye kunder kvinder – og det er en positiv udvikling.

Når mænd og kvinder handler hos Nordnet, ser vi også tydelige forskelle. Begge køns porteføljer har en overvægt af børshandlede produkter som aktier og ETF’er. Men kvinderne er markant mere tilbøjelige til at handle fonde og investeringsforeninger. 25,3% af kvindernes portefølje er domineret af fonde og investeringsforeninger, hvor tallet for mænd er 16,3%.

Til gengæld er der en større chance for, at vores mandlige kunder har deres penge stående som kontanter, end der er hos de kvindelige kunder.

Kvinderne holder fast

Ser vi på, hvor længe vores kunder har holdt de aktier, der lige nu er en del af deres porteføljer, har en kvindelige kunde i gennemsnit holdt sine aktier i 438 arbejdsdage. For mænd er tallet 418 arbejdsdage. Dykker vi ned i de aktier, der har været en del af deres porteføljer, men som de har solgt, har kvinderne holdt dem i 111 dage– mens mændene sælger dem efter 89 dage.

Når det kommer til, hvor vores kunder handler, danner der sig også et klart billede. Nordnets app er klart mest populær blandt begge køn. Men som kvindelig kunde er man typisk meget loyal overfor enten app eller hjemmeside. Samme tilhørsforhold ser vi ikke hos de mandlige kunder, der gerne bruger både og.

Bæredygtighed er også et større tema hos de kvindelige kunder. Artikel 9-fonde, investeringsforeninger og ETF’er, de såkaldte mørkegrønne eller bæredygtige, finder vi i 2,74% af de kvindelige kunders porteføljer, mens tallet er 2,06% blandt mændene. Når det gælder både artikel 8 og 9, er de en del af 35,95% kvinders porteføljer og 28,84% af de mandliges.

Går op i omkostninger

Vores kunder er også yderst omkostningsbevidste. Blandt de 10 mest populære fonde og investeringsforeninger, er der ikke én, der har en årlig omkostning på over 0,5%. Blandt de 10 mest populære ETF’er er der kun én, der overskrider 0,5% i årlige omkostninger.

Men hvordan ser vores typiske kunde så ud?

Den mandlige kunde hedder Thomas Nielsen. Han er 37 år og bor i Århus C. Hans egenkapital hos Nordnet er 247.000 kroner, der er placeret i otte forskellige værdipapirer - hovedsageligt børshandlede. Han har været kunde siden 2019 og handler via vores app. Han har ikke investeret i bæredygtige værdipapirer.

Den kvindelige kunde hedder Mette Jensen. Hun er 38 år og bor i Nordhavn. Hendes egenkapital er 147.000 kroner, der er placeret i syv forskellige værdipapirer – hovedsageligt børshandlede, men med en andel fonde og investeringsforeninger. Hun har været kunde siden 2020 og handler via vores app. Hun har ikke investeret i bæredygtige værdipapirer.

Et vigtigt skridt i at gøre investering tilgængelig for alle

Med kunde nummer 400.000, kan vi i Nordnet fejre, at vi er kommet et skridt nærmere på vores målsætning. I 2020 oplevede vi en vækst på 75%, og i 2021 var kundetilvæksten på 57%. Og udviklingen fortsætter.

Om udviklingen siger landechef Tine Vestergren Uldal;

”At 400.000 danskere udviser os den tillid, er vi meget beærede over. Det er et skulderklap, som er resultatet af mange års hårdt arbejde. Hårdt arbejde for at forbedre vores eget produkt, men også et hårdt arbejde for at forbedre forholdene for de danske investorer,” siger Tine Vestergren Uldal, landechef i Nordnet Danmark og fortsætter.

"Vi ved også, at tilliden forpligter. Vores kunder er altid i centrum, og derfor fortsætter vi også vores arbejde med at give vores kunder de bedste muligheder for at investere. Hos Nordnet skal vores kunder have adgang til de værktøjer, det kræver for at investere - uanset, om man er erfaren investor, eller køber sin første fond”. 

tirsdag 14. september 2021

Dansk økonomi klar til ny fase

Pandemien er langt fra overstået, men udsigterne for verdensøkonomien er fortsat gunstige. Dansk økonomi er ude af krisen, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat gunstige, selvom fremkomsten af Delta-varianten har ført til høje smittetal og indførslen af nye COVID-19 restriktioner mange steder. I år vil den globale vækst nå op på 5,5 pct. for derefter at aftage til hhv. 5,1 pct. og 4,1 pct. over de kommende to år. For Danmarks vedkommende ventes BNP i år at stige med 3,3 pct. for derefter at aftage til 2,7 pct. og 2,2 pct. i de kommende år. Dansk økonomi er allerede over niveauet fra før COVID-19 og dermed er vi gået ind i en ny økonomisk fase i pandemien, hvor der er risiko for overophedning, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

Privatforbruget har været en vigtig drivkraft i det økonomiske opsving understøttet af en høj købekraft som følge af en positiv reallønsvækst, lave renter, store formuegevinster og udbetalingen af de indefrosne feriepenge. Det har indtil videre givet anledning til en stor fremgang i vareforbruget, mens de seneste data fra kortomsætningen hos Nordea’s kunder tyder på, at også det indenlandske forbrug af serviceydelser er på hastig fremmarch.

Også fremadrettet ventes privatforbruget at udvikle sig stærkt, bl.a. understøttet af tilbagebetalingen af 14 mia. kr. i for meget betalt boligskat, mens eksporten hjælpes på vej af fremgangen i verdenshandlen og genåbningen af økonomien, som bl.a. vil føre til stigende turistindtægter. Det store overskud på betalingsbalancen ventes at blive fastholdt på omkring 8 pct. af BNP.

- Det danske arbejdsmarked har på rekordtid bevæget sig fra krisestemning og stigende arbejdsløshed til en situation med kraftigt faldende arbejdsløshed og et rekordhøjt beskæftigelsesniveau. Den tiltagende mangel på arbejdskraft begynder at sætte sit aftryk i et opadgående pres på lønningerne. Vi venter, at den gennemsnitlige lønstigningstakt til næste år vil nå op på det højeste niveau siden finanskrisen. Dermed vil lønmodtagerne fastholde en positiv udvikling i reallønnen, selvom inflationen nu er på vej op, siger Helge J. Pedersen.

- Til trods for en meget ekspansiv økonomisk politik er de offentlige finanser kommet utrolig godt gennem krisen, og den offentlige gældskvote er meget lav i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt. Med udsigten til flere år med relativ høj økonomisk aktivitet og et arbejdsmarked, der allerede nu viser tegn på begyndende overophedning vurderer vi, at tidspunktet nu er inde til at påbegynde en gradvis opstramning af finanspolitikken, påpeger Helge J. Pedersen.

- Boligmarkedet har været glohedt gennem en stor del af pandemien. I år ventes huspriserne stige med godt 12 pct. i forhold til sidste år. Det er den kraftigste stigning siden 2006. Til næste år ventes en prisstigning på 3 pct. efterfulgt af 1 pct. i 2023. Den ventede afmatning i priserne skal bl.a. ses i lyset af effekterne fra de ændrede regler for boligbeskatning, der træder i kraft ved indgangen til 2024, siger Helge J. Pedersen.  

- ECB ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden, selvom Nationalbanken siden februar har interveneret for at undgå, at kronen bliver for stærk over for euroen. Den situation fastlåses af det store overskud på betalingsbalancen. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Det vil være med til at stabilisere boligpriserne, slutter Nordea’s cheføkonom. 

torsdag 31. desember 2020

Nordnet runder 200.000 kunder i Danmark

Anne Buchardt.

Nordnet blev grundlagt i 1996 og er i løbet af sin knapt 25-årige historie vokset fra at være en svensk netmægler til en markedsledende digital platform for opsparing og investering i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Nordnet er netop blevet børsnoteret blandt large cap-selskaberne på Nasdaq Stockholm den 25. november i år.

I Danmark nåede Nordnet milepælen 100.000 kunder så sent som i januar 2019, og ved det seneste årsskifte var kundebasen steget til 120.000. Tilgangen af kunder i løbet af 2020 har frem til i dag været på 80.000, svarende til en vækst på næsten 70 procent.

- At så mange private investorer i Danmark vælger Nordnet, er selvfølgelig noget, vi både er vanvittig stolte over og taknemmelige for. Ikke mindst fordi det afspejler lige præcis det, som Nordnet er sat i verden for. At gøre investering og opsparing tilgængeligt for alle – nemt, transparent og med lave omkostninger, siger Anne Buchardt, landechef i Nordnet Danmark.

Nordnet oplever samtidig, at kundebasen bliver stadig bredere. I løbet af 2020 er antallet af kvinder blandt investorerne vokset med 89 procent, mens antallet af mænd er vokset med 58 procent. Samtidig er det tydeligt, at stadig flere kunder efterspørger bæredygtige investeringsløsninger.

- 2020 har været et usædvanligt år – også på investeringsmarkederne. Vi har oplevet et kæmpe boost i danskernes interesse for at investere deres stigende opsparing. Samtidig sker der et markant skift over mod digitale udbydere. Vores ambition er fortsat at være danskernes foretrukne digitale platform, når det kommer til opsparing og investering. Det er en ambition, der forpligter, og vi arbejder hver dag benhårdt for at leve op til den tillid, som vores nu mere end 200.000 kunder viser os, siger Anne Buchardt, landechef i Nordnet Danmark.

fredag 18. november 2016

Stærk tilvækst for Nordnet Danmark

Tredje kvartal blev en periode med stigende kurser på verdens børser, men udfaldet på de nordiske børser var blandet. Tre ud af fire nordiske aktiemarkeder steg i kvartalet.

Undtagelsen var Københavns Fondsbørs, som blev trukket ned med næsten seks procent efter et svagt regnskab og kursfald i indekstunge Novo Nordisk. Novo Nordisk faldt med 25 procent i tredje kvartal og bidrog stærkt til Københavns Fondsbørs svage udvikling.

- Trods en svag udvikling på Københavns Fondsbørs gennem året, ser vi fortsat en stor interesse for børsen blandt danskerne. Antallet af kunder er steget med 29 procent i Nordnet Danmark i år sammenlignet med samme periode sidste år, og vi har nu 65000 kunder, siger Max Gandrup, landechef hos Nordnet Danmark.

Antallet af handler blandt danske kunder er steget med 5 procent i løbet af året, og aktiekreditter er steget med 18 procent. Nordnets driftsresultat i Danmark er steget med 13 procent sammenlignet med sidste år.

- Jeg tror, ​​at vores vækst i høj grad afhænger af vores fokus på kundetilfredshed og vores løbende arbejde med at forbedre investeringsmulighederne for den private investor. Vi står for transparens, som for os betyder indsyn i virksomheden, at gøre ekspertise tilgængelig, klarhed i kommunikation om f. eks. priser, vilkår og produkter, samt åbenhed over for offentligheden og kunder, siger Max Gandrup.